Facebook
тел: 06136 29 61
СУ Св.Климент Охридски
Средно училище в град Сухиндол

Документи

 Стратегия за развитието на училището 2016-2020 може да видите --> ТУК

2017/2018

  • Годишен план  --> ТУК
  • План за работота на Педагогическия съвет --> ТУК
  • План за Контролната дейност на директора --> ТУК
  • План за Контролната дейност на заместник-директора --> ТУК
  • План за Целодневна организация --> ТУК
  • Училищна програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на децата и учениците от уязвимите групи --> ТУК
  • Училищна програма за превенция на ранното напускане на училище от учениците и намаляване на отсъствията --> ТУК